బాటే.... తన బ్రతుకంతా...

ఎప్పుడో వచ్చే ఒకానొక శాశ్వతవాక్యం కోసం జీవితాంతం రాస్తూనే వుండాలి. రాసీ రాసీ గుండెలరిగిపోవాలి అంటాడు కొప్పర్తి. మణిబాబు రాస్తూ వున్నాడు. అతడి కవిత్వం శాశ్వత వాక్యాన్ని ప్రామిస్‌ చేస్తుందనడంలో ఎలాంటి అతిశయోక్తి లేదు. ఆశించడం పొరబాటుకూడా కాదని ఇందులో కవితలు తెలియజేస్తున్నాయి.- ఎల్‌.కె. సుధాకర్‌

- అవధానుల మణిబాబు
వెల: 
రూ 60
పేజీలు: 
54
ప్రతులకు: 
9948179437