పొడిచే పొద్దు

అనసూయ గారి కథల వెనుక ఆమె ఆర్ద్ర హృదయం, సమాజ పరిశీలనా దృష్టీ, పరిణత మనస్కత, మానవీయ విలువల పట్ల ఆమెకున్న మన్నన చదువరుల మనసును హత్తుకుంటాయి, వారి ఆలోచనల్ని కదిలిస్తాయి.- విహారి

- కన్నెగంటి అనసూయ
వెల: 
రూ 150
పేజీలు: 
152
ప్రతులకు: 
9246541249