సూర

దళిత రచయితల నుంచి కొంత విరామం తర్వాతనైనా మంచి నవల రాయడం ఆనందించదగ్గ విషయం. తెలంగాణ మాండలికంలో కథలు, నవలలు హెచ్చుస్థాయిలో రావల్సింది అని కోరుకునే అభిమానులకు ఈ నవల కొంత ఊరటని కలిగిస్తుంది. ఏది ఏమైనా తెలుగు నవలా సాహిత్యాన్ని సుసంపన్నం చేసే ప్రక్రియకు తన వంతు చేయూత నిచ్చింది 'సూర' నవల అనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.- డా|| ననుమాసస్వామి

- భూతం ముత్యాలు
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
92
ప్రతులకు: 
9490437978