నైతిక కథాదర్శనం

ప్రతి పాఠశాలలో ఉండాల్సిన పుస్తకమిది. పాఠశాలల్లో వారానికి ఒకటీ రెండు పీరియడ్స్‌ అయినా కథల కోసం కేటాయించాలి. ఆ సమయంలో ఈ కథల్ని వినిపించాలి. చదివించాలి. చిన్నతనంలో మోసం, ద్వేషం ఎరగని పిల్లలు, భవిష్యత్తులో కూడా చక్కగా, బుద్ధిగా మెలగాలంటే ఇలాంటి కథలు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి.- గుడిపాటి

- విద్వాన్‌ చొప్ప వీరభద్రప్ప
వెల: 
రూ 150
పేజీలు: 
262
ప్రతులకు: 
9492450984