బహెన్‌

అల్ప సంఖ్యాక వర్గంగా సమాజం చివరి అంచులకు నెట్టబడిన ముస్లిం మత మానవ సమూహాల జీవన అస్తిత్వ వేదనలను కథలుగా మలుస్తూ తెలుగు కథా సాహిత్యానికి వస్తుగౌరవం పెంచుతున్న నేటి రచయిత రహమతుల్లా. రహమతుల్లా కథల ప్రత్యేకతను, విశిష్టతను తెలియచెప్పే ఒక ప్రతినిధి కథ 'నర్గిస్‌'.- కాత్యాయనీ విద్మహే

- బా రహమతుల్లా కథలు
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
218
ప్రతులకు: 
9490806022