రుంజ (విశ్వకర్మ కవుల కవిత్వం)

ఈ పుస్తకంలో 70 కవితలున్నాయి. ఈ కవితల్లో కుల అస్తిత్వాన్ని గురించి ఎక్కువ ఉన్నాయి. తెలంగాణ గురించి కొన్ని కవితలు, స్త్రీవాదం గురించి కొన్ని ఉన్నాయి. చాలా రకాలు ఉన్నాయి. అయితే కవిత్వంలోని సాంద్రత, శిల్పం, శైలి గురించి నేను చర్చించను. ఎందుకంటే నేను మంత్రసాని పని చేశాను. ప్రాణం నిలబడితే చాలు, శిశువు రంగు లింగం వికలాంగమా సకలాంగమా ఆలోచించను. ఒక ప్రాణి నిలబడితే తరువాత ఆ ప్రాణి ఏ పని చేస్తుందో ఆలోచించవచ్చు అనుకున్నాను.- జ్వలిత

దాసోజు కృష్ణమాచారి
వెల: 
రూ 150
పేజీలు: 
111
ప్రతులకు: 
9989198943