బాలల గేయాలు

తెలుగు పద్యంలో ఇంతటి దివ్యశక్తి దాగి ఉంది. పిల్లల్ని ఆలోచింపజేసే, ప్రశ్నించే, ఆకర్షించే, ఉర్రూతలూపే సూక్తులు, సామెతలు, పొడుపుకథల్ని కూడా ఇందులో పొందుపరిచాం. పిల్లలకు మిఠాయిపొట్లం ఈ పుస్తకం.- జయశ్రీ దేవినేని

దేవినేని సీతారావమ్మ ఫౌండేషన్‌
వెల: 
రూ 11
పేజీలు: 
22
ప్రతులకు: 
0866-2862424