తెల్లారితే...(కవిత్వం)

జూన్‌ 2 అనే చారిత్రక దినానికి సాకక్షులుగా మేం కవిత్వాన్ని వెలువరిస్తున్నాం. తెలుగు ప్రజల పక్షాన మేం కవిత్వం ద్వారా నిలబడాలనుకున్నాం. రెండు ప్రాంతాల ప్రజలు చేసిన పోరాటాల పక్షాన వారి న్యాయమైన ఆకాంక్షల పట్ల గౌరవాన్ని కలిగి ఉంటూనే మా లోపల కొనసాగుతున్న అలజడికి ఓ వ్యక్తీకరణగా జూన్‌ 2ను ఎంచుకున్నాం.- కె. విల్సన్‌రావు- కె. ఆంజనేయకుమార్‌

- కె. విల్సన్‌రావు, కె. ఆంజనేయకుమార్‌
వెల: 
రూ 75
పేజీలు: 
120
ప్రతులకు: 
8297285514