2018

నానీలు

నీతి నిజాయితీ
కాలం చెల్లిన కాణీ
అవినీతి లంచం
కాకినాడ కాజా

 

పొరుగింటి
పుల్లకూర
అవతలి సేల్స్‌మాన్‌
చూపిస్తున్న చీరలు

 

విదేశాల్లో
ఎదురయ్యే
వింత ప్రశ్న
మీదెన్నో పెళ్లి!

 

పెళ్లా నాకా
నేనొప్పుకోను
సహజీవనమా
అయితే ఓకే!

 

మాటలవాదోడు
పెరిగింది
చేతల చేదోడు
తరిగింది

 

రోడ్ల రద్దీలో
ఆంబులెన్స్‌
కే లేదా
క్లియరెన్స్‌

 

Pages

Subscribe to RSS - 2018