2023

ఈ సంచికలో ...

కథలు
మా ఊరి సోనూసూద్‌ : ఉదయమిత్ర
హీరో : వి.రెడ్డెప్ప రెడ్డి
నీ కృప చాలును : కెంగార మోహన్‌

కవితలు
పాట ఆగదు నది ఎండదు : నారమోని యాదగిరి
కవి పుట్టిన సమయం : పద్మావతి రాంభక్త
చీలిన పొద్దు : కంచరాన భుజంగరావు
చంద్రుడిపై పతాకం : రెడ్డి శంకరరావు
అష్టపది : జంగం స్వయంప్రభ
ఆత్మీయత పంచు : కోరాడ అప్పలరాజు
నిష్టూరపు సమయం : కళ్యాణదుర్గం స్వర్ణలత
మా పిల్లాడి మైదానం : గవిడి శ్రీనివాస్‌
తర్వాత ... : అను : జానీ తక్కెడశిల
రెప్ప చాటు స్వప్నం : స్వప్న మేకల
కాలం చెప్పుడు మాటలు వినదు : చందలూరి నారాయణరావు

Pages

Subscribe to RSS - 2023